Bắt chạch trong chum (10/01/2018)

Tục bắt chạch trong chum ở Vĩnh Phúc có ở Tứ Trưng (Vĩnh Tường). Ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch hằng năm, khi phiên chợ đầu tiên bắt đầu nhóm họp...
xem tiếp

Rực rỡ sắc màu ở phiên chợ vùng cao ngày Tết (10/01/2018)

Những phiên chợ tết ở vùng cao thật nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu của chị em các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì...
xem tiếp

Hội kéo Song ở Hương Canh (22/12/2017)

Trò chơi kéo Song từ xưa được nhiều làng thuộc huyện Bình Xuyên tổ chức trong lễ hội đầu xuân: như Ngoại Trạch, Quất Lưu, Sơn Lôi, Thanh Lãng...
xem tiếp