Thưởng Tết Đinh Dậu 2017: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước có mức thưởng cao nhất

29/12/2016

Với việc tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của các cấp, các ngành và sự chủ động vượt khó, vươn lên khẳng định chỗ đứng trên thương trường của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2016, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhờ đó, hoạt động chăm lo Tết, lương, thưởng Tết cho người lao động có xu thế cao hơn năm ngoái. 

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này, đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã công bố mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 cho người lao động. Theo đó, mức thưởng cao nhất thuộc về các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và công ty cổ phần không có vốn nhà nước, với mức thưởng lên đến 150.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất trong số các doanh nghiệp đã công bố là các công ty một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, với mức thưởng cao nhất là 2.000.000 đồng/người. 

Cụ thể, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước là 2.473.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 52,8 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu thưởng bình quân 437.000 đồng, cao nhất là 2 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công tư cổ phần không có vốn nhà nước thưởng bình quân 4.839.000 đồng/người, cao nhất là 150.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng 5.921.000 đồng/người, cao nhất là 74.000.000 đồng/người.  

Điều đáng mừng là trong cả 4 loại hình doanh nghiệp, Tết này, người lao động sẽ không bị nợ lương, với mức lương bình quân từ 5 đến xấp xỉ 7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu lại có mức lương bình quân trả cho người lao động cao nhất, với 10,2 triệu đồng/người/tháng, cao gấp đôi so với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước.  

Đại An

Các tin đã đưa ngày: