Xuân về trên huyện nông thôn mới 04/01/2019

Sau 3 năm trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Vĩnh Phúc, cuộc sống của người dân Yên Lạc ngày càng khởi sắc.

Khởi sắc Sông Lô 03/01/2019

Là huyện miền núi, được thành lập sau cùng và không có vị trí địa lý thuận lợi như các địa phương khác, song với việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên từng lĩnh vực, đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp.

Bình Xuyên phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2020 02/01/2019

Những năm qua, nhờ khai thác tốt lợi thế về vị trí địa lý, tạo quỹ đất sạch, ấn tượng tốt với các nhà đầu tư, huyện Bình Xuyên luôn dẫn đầu tỉnh về phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư.

Năng động Phúc Yên 01/01/2019

Nhờ khai thác tốt tiềm năng lợi thế, thành phố trẻ Phúc Yên đang chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng đổi mới và phát triển. Năm 2018 đánh dấu kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố với tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,3% so với năm 2017

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: