Câu đối xuân Ất Mùi

22/01/2015

Vĩnh Phúc vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền văn hóa mới

Toàn dân phấn đấu công bằng dân chủ, dựng xã hội phồn vinh

 

Đón xuân sang Tam Đảo vươn tầm mở cửa đón chào du khách

Mừng tết đến Vĩnh Yên mạnh bước đẩy nhanh đà xây dựng quê hương

 

Mừng xuân hội nhập đa phương tự chủ giữ bền quốc thể

Vui tết đầu tư bách lối tài hoa nâng dáng quê hương

 

Xuân đảo bình an tài lợi tiến

Mai khai phú quý lộc quyền lai

 

 

Ngựa vàng tiễn năm cũ, dê báo điều tốt lành

Phượng đỏ hướng về mặt trời, én đón xuân

 

  

Phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng

Lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm

Thọ vững bền niềm tin yêu cuộc sống

 

 

Mừng xuân đất nước an toàn giao thông tiến

Đón xuân gia đình hạnh phúc lộc an khang 

 

Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

 

Năm ngựa nhà nhà đều như ý

Năm dê mọi việc đều tốt lành

Ngày xuân hạnh phúc bình an đến

Năm mới vinh hoa phú quý về

 

 

Đảng anh minh, trên chính dưới liêm, non nước Việt phồn vinh, thịnh vượng

Dân đòan kết, ngoài hòa trong thuận, đất trời Nam bền vững, trường tồn

 

Muôn nhà chung sức chung lòng, giữ gìn mỹ tục thuần phong, xây dựng gia đình văn hóa

Cả nước toàn tâm toàn ý, trân trọng luân thường đạo lý, bài trừ lối sống lai căng

 

 

Trời thêm tuổi mới người thêm thọ

Xuân khắp mọi nơi phúc khắp nhà

 

  

Tư tưởng Người tỏa sáng nghĩa nhân, đưa dân tộc qua đêm đen nô lệ

Đường lối Đảng chói ngời chân lý, dắt giống nòi đến bờ bến vinh quang  

 

 

Năm dê vui mừng ngàn nhà chúc phúc

Vận nước vững mạnh muôn vật đều xuân

 

 

Rộng đường Xuân, rộng vốn đầu tư, thị trường đa dạng nguồn thu rộng

Tăng cảnh Tết, tăng cường giáo dục, gia quyến thuận hòa phúc lộc tăng

 

 

Xuân mật an khang vạn thọ tường

Tân niên như ý đa phú quý

 

  

Tu thân tích đức mở rộng lòng sống sao cho đáng sống

Phúc lộc bình an tràn muôn lối xuân mãi vẫn là xuân

 

 

Năm mới hạnh phúc bình an đến

Ngày xuân vinh hoa phú quý về

 

Chúc tết đến trăm điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự thành công

 

Thiên tăng tuế nguyệt niên tăng thọ

Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường

 

 

Cung chúc tân xuân

Vạn sự như ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: