Câu đố về các nhân vật lịch sử

06/12/2011

 

1. Vua nào mặt sắt đen sì?
Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?
                                  Là những ai? 

2. Đông Du ai đã đưa người?
Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?
                                  Là những ai? 

3. Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?
                                  Là ai? 

4. Đố ai cũng khách thoa quần
Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù
Cửu Chân nức tiếng ngàn thu
Vì dân quyết phá ngục tù lầm than
                                  Là ai? 

5. Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sanngs ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?
                                  Là ai? 

6. Đố ai nổi sáng sông, rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh cường
Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
                                  Là ai? 

7. Đố ai gian khó chẳng lùi
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm Bình Định ra tay
Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?
                                  Là ai? 

8. Đố ai giải phóng Thăng Long
Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh
Đống Đa, sông Nhị vươn mình
Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh toi bời?
                                  Là ai? 

9. Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?
                                  Là ai? 

10. Từng phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?
                                  Là ai?

11. Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc tài cao
Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?
                                  Là ai?

12. Vua nào thưở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?
                                  Là ai? 

13. Ai vì nước bỏ thù nhà?
Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng? 
                                  Là ai?

 

Đáp án:

1. Vua Mai Hắc Đế và vua Lý Thái Tổ 

2. Phan Bội Châu và Phan Chân Trinh 

3. Hai Bà Trưng 

4. Bà Triệu 

5. Ngô Quyền 

6. Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn 

7. Lê Lợi 

8. Quang Trung (Nguyễn Huệ) 

9. Chu Văn An 

10. Nguyễn Trãi 

11. Phùng Hưng

12. Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) 

13. Trần Quốc Tuấn và Quang Trung 

Các tin đã đưa ngày: