Câu đố dân gian Việt Nam 07/12/2011

Kho tàng câu đố dân gian Việt Nam là một thế giới quan sinh động, diễn tả các sự vật, hiện tượng với hình thức phong phú và hấp dẫn. Bằng việc chỉ ra những đặc điểm nổi bật của một sự vật hiện tượng hay một sự kiện lịch sử mà người đọc có thể phân tích, phán đoán, liên tưởng về nó.

Câu đố về các nhân vật lịch sử 06/12/2011

Đố ai gian khó chẳng lùi. Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay. Mười năm Bình Định ra tay. Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

Câu đố về các sự vật, hiện tượng 04/12/2011

Hạt gieo tới tấp. Rãi đều khắp ruộng đồng. Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm. Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh?

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: