Năm 1971 (Tân Hợi): Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

17/01/2019

Trải qua hơn 50 ngày đêm liên tục tiến công quân địch (từ 31-1 đến 23-3-1971), Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào kết thúc thắng lợi giòn giã.  

 

 

Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào mùa Xuân 1971 là một trong những sự kiện lịch sử mang tầm chiến lược của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến thắng này không chỉ trực tiếp đánh bại cuộc thử nghiệm khả năng tác chiến của Quân đội VNCH - rường cột của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, giáng một đòn chí mạng vào âm mưu kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Đông Dương..., mà còn làm phá sản kế hoạch chiến lược của Mỹ nhằm bóp nghẹt và ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Chiến thắng này còn là một minh chứng sống động cho mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai quân đội và hai dân tộc Việt - Lào trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung.

Giá trị của chiến thắng Đường 9 - Nam Lào đã vượt ra ngoài khuôn khổ chiến thắng của một chiến dịch. Sức lan tỏa của nó vượt ra khỏi giới hạn cả về mặt không gian và thời gian; xứng đáng là một trong những bản anh hùng ca “thời đánh Mỹ”.

Các tin đã đưa ngày: