Năm 2007 (Đinh Hợi): Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO

15/01/2019

Ngày 11/1/2007, tại Geneva, Tổ chức Thương mại thế giới WTO đã tiến hành nghi lễ trao thẻ thành viên chính thức cho Việt Nam. Kể từ đây, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ thứ 150 của WTO.

Việc tham gia WTO không chỉ đánh dấu sự phát triển quan trọng của Việt Nam thông qua hội nhập với kinh tế toàn cầu và thế giới, mà còn là nền tảng hướng tới phát triển kinh tế - xã hội hiện đại, bền vững.

    
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lam

nâng cốc chúc mừng Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO

Nhìn lại chặng đường 12 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đặc biệt là về kinh tế, đạt được thành tựu đó là nhờ chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng, nhà nước ta. Việc gia nhập WTO được coi là cơ hội “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu.

Các tin đã đưa ngày: