Năm 1815 (Ất Hợi): Vua Gia Long cho ban hành Bộ luật “Quốc triều hình luật”

23/01/2019

Bộ Quốc triều hình luật, hay còn gọi là Lê Triều hình luật, hoặc Luật Hồng Đức được ban hành dưới niên hiệu Hồng Đức đời vua Lê Thánh Tông, được đánh giá là bộ luật hoàn thiện nhất trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam.

Bộ luật chứa đựng nhiều nội dung tiến bộ, nhân văn sâu sắc. Theo các nhà nghiên cứu, Bộ luật Hồng Đức đã trải qua một quá trình xây dựng lâu dài từ thời Lê Thái Tổ, đến thời Lê Thánh Tông mới hoàn thành.
Điểm tiến bộ trong luật Hồng Đức được các nhà nghiên cứu luật pháp đánh giá cao là việc đề cao địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Bộ luật quy định người vợ có quyền quản lý tài sản của gia đình (khi chồng chết) và họ có quyền thừa kế như nam giới.
Luật cũng thể hiện chính sách trọng nông, với những hình phạt cho các tội phá hoại đê điều, chặt phá cây cối và lúa má của người khác, tự tiện giết trâu ngựa…, cũng như tính chất nhân đạo như áp dụng các mức án nhẹ hơn với người già, tàn tật, người còn trẻ, người tự thú...

Các tin đã đưa ngày: