Ngành TT&TT: Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, tạo bước đột phá mới

20/01/2019

Ngành Thông tin và Truyn thông (TT&TT) Vĩnh Phúc đã đi qua năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật. Trước thềm năm mới 2019, Cổng TTGTĐT có cuộc phỏng vấn  ông Trần Gia Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT về kết quả của ngành trong năm 2018 và định hướng phát triển các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí xuất bản trong năm 2019.

PV: Thưa ông, kết quả ngành TT&TT đạt được trong năm 2018 có thể nói là rất đáng ghi nhận. Ông có thể chia sẻ đôi điều về những nỗ lực của ngành để có được kết quả này?

Ông Trần Gia Long: Ngành TT&TT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  giao quản lý các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, an toàn – an ninh mạng, công nghệ thông tin – điện tử và lĩnh vực thông tin tuyên truyền (báo chí, PTTH, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại). Đây là những lĩnh vực rất đặc thù, công nghệ cao, thay đổi nhanh, có vai trò dẫn dắt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng nền kinh tế số.

Năm 2018, ngành TT&TT Vĩnh Phúc đã chủ động phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, tạo bước đột phá mới trong công tác quản lý cũng như phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tạo chuyển biến mạnh về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng mạng truyền thông sử dụng công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, tốc độ cao, độ phủ rộng tới tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị tập trung. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án và cơ chế chính sách của ngành, tạo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý thu hút và thúc đẩy hoạt động của ngành phát triền bền vững và tiên phong, đi trước.

Nỗ lực thực hiện đổi mới, tăng cường quản lý hoạt động báo chí, PTTH, thông tin điện tử (gồm cả mạng xã hội), phát triển viễn thông và công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng thành phố thông minh, tập trung đảm bảo an toàn – an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức, công dân, Sở tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng, phát triển mạng lưới viễn thông theo quy hoạch ngành; chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động trả trước; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm việc quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, quản lý các chương trình khuyến mại. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các ứng dụng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử; hướng dẫn các ngành, địa phương về các giải pháp nâng cao chỉ số minh bạch thông tin nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, kịp thời định hướng, chỉ đạo và theo dõi sát sao hoạt động các cơ cơ quan báo chí trên địa bàn, đảm bảo đúng định hướng và không xảy ra sai sót lớn; từng bước quản lý mạng xã hội, khuyến cáo kịp thời người dân đề phòng các hoạt động lừa đảo, khai thác thông tin với dụng ý xấu trên mạng xã hội...

PV: Bó gọn cáp viễn thông, ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử và đảm bảo an toàn an ninh thông tin là 3 vấn đề lớn của ngành TT&TT Vĩnh Phúc trong năm 2018. Ông có thể đánh giá cụ thể hơn về kết quả thực hiện ở những lĩnh vực này?

Ông Trần Gia Long: Trước hết, nói đến vấn đề nổi bật hơn cả là việc ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, Bộ TT&TT đã xây dựng các chính sách phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong nước; đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tại Vĩnh Phúc, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch triển khai kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 giai đoạn 2018-2020; xây dựng phần mềm đánh giá các ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh, cấp huyện.

Ứng dụng CNTT tiếp tục được chú trọng trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Hiện có 35 đơn vị, địa phương triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 42 cổng thông tin điện tử của các ngành, địa phương đồng bộ về công nghệ với Cổng TTGTĐT tỉnh. Đến hết năm 2018, 100% cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; gần 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính. Hệ thống một cửa điện tử hiện đại triển khai trên quy mô toàn tỉnh bằng một phần mềm duy nhất, bảo đảm khả năng liên thông theo ngành dọc và quan hệ phối hợp ngang cấp.

Mấy năm gần đây, an toàn thông tin đã trở thành chủ đề nóng và được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm bởi tính quyết định của vấn đề đối với sự phát triển bền vững của ngành viễn thông – CNTT. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, Vĩnh Phúc đã đầu tư các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Trung tâm Hạ tầng thông tin và các ngành, địa phương. Sở TT&TT cũng đã tăng cường cảnh báo, hỗ trợ các đơn vị đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin; đang triển khai phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền 3 năm cho 100% máy chủ, máy trạm của các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế công tác đảm bảo an toàn thông tin cho thấy, nếu chỉ tập trung đầu tư các giải pháp công nghệ thì chưa đủ, việc đầu tư cho yếu tố con người cũng giữ vai trò quan trọng không kém, gồm nâng cao nhận thức, kỹ năng và tầm nhìn quản lý an toàn thông tin. Vì vậy, công tác đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng, tổ chức diễn tập nâng cao khả năng chủ động phản ứng với sự cố được Sở TT&TT Vĩnh Phúc quan tâm chú trọng. Năm 2018, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng với sự tham gia của hơn 30 cán bộ quản trị mạng, cán bộ phụ trách CNTT thuộc 27 cơ quan nhà nước trên địa bàn. Chúng tôi kỳ vọng thông qua các buổi tập huấn, diễn tập, các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đảm trách vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị có thêm kinh nghiệm thực tiễn để triển khai tốt công tác bảo đảm an toàn cho các lĩnh vực, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như phục vụ cho cộng đồng.

Đối với vấn đề bó gọn cáp viễn thông, nhận thấy hệ thống dây cáp chằng chịt ở nhiều khu phố gây mất mỹ quan, thiếu an toàn, từ năm 2013, Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với ngành Điện bó gọn cáp tại nhiều tuyến phố của thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và trung tâm các huyện. Tuy nhiên, số lượng cáp của các doanh nghiệp tồn tại từ trước là rất lớn, việc bó gọn triệt để trên tất cả các tuyến phố không đơn giản, tốn rất nhiều nhân công trong khi nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Năm 2018, Sở TT&TT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định của tỉnh về việc sử dụng chung cột treo cáp và chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đặc biệt là doanh nghiệp viễn thông và ngành Điện trong việc chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông. Hiện đã bó gọn khoảng 15% khối lượng.

PV: Trước những cơ hội và thách thức lớn trong năm 2019, Sở TT&TT Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào những định hướng nào để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thưa ông?

Ông Trần Gia Long: Năm 2018, từng lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh truyền, xuất bản đã tiếp tục có những bước phát triển mới, khẳng định vị trí, vai trò trên các mặt chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội.

Thách thức và các vấn đề đặt ra trong năm 2019 cũng không nhỏ. Đó là: Kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông tuy đã phát triển hiện đại song chưa thực sự đồng bộ, đều khắp; còn có khoảng cách lớn về sử dụng dịch vụ giữa khu vực nông thôn và thành thị. Công nghiệp công nghệ thông tin phát triển chủ yếu là thiết bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ còn manh mún. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng đối mặt với nhiều khó khăn bởi tần suất tấn công mạng với mức độ phức tạp ngày càng cao. Triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng chính quyền điện tử còn chậm; việc công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm sâu sát; các dịch vụ công mức độ 3,4 triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đây chính là những nhiệm vụ mà tới đây, ngành TT&TT Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo, quản lý.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Với lĩnh vực viễn thông, định hướng trọng tâm trong năm nay là phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; đảm bảo thông tin liên lạc an toàn và thông suốt. Quản lý chặt chẽ thuê bao di động trả trước, đảm bảo giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt, thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 4G, tăng cường hoạt động kinh doanh dịch vụ nội dung đa dạng trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về lĩnh vực CNTT: Đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, nâng cao công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; củng cố và tạo sức bật cho các công tác đảm bảo an toàn thông tin. Hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại tiếp tục làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tinh gọn bộ máy. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện thực hiện tốt, có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa phương.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: