Ngành BHXH quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019

18/01/2019

Năm 2018, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Để làm rõ hơn những kết quả quan trọng mà ngành BHXH tỉnh nhà đạt được trong năm qua, phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử có cuộc trao đổi với  bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh.

PV: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật ngành BHXH đạt được trong năm 2018?

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Năm 2018, ngành BHXH triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Song với sự vào cuộc tích cực của tập thể và từng cá nhân, ngành đã đạt những kết quả nổi bật. So với năm 2017 số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tăng thêm 43.190 người. Dự tính đến hết tháng 12/2018, số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt trên  4.000 tỷ đồng tăng 5% so với kế hoạch được giao, tăng gần 630 tỷ đồng so với năm 2017. Trong năm, ngành đã giải quyết hưởng BHXH thường xuyên cho 1.637 lượt người, giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần cho 8.140 người; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 120.339 lượt người, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 6.900 đối tượng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.426.183 lượt người.

Trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 cho BHXH các huyện, thành phố và các tuyến của phòng Quản lý thu ngay từ đầu năm, làm căn cứ để đẩy mạnh công tác thu, nộp của đơn vị sử dụng lao động theo các quy định của Luật BHXH sửa đổi năm 2014. Tiếp tục đồng bộ mã số BHXH để thực hiện công tác cấp thẻ BHYT, sổ BHXH theo quy định; chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện để rà soát, đồng bộ dữ liệu trên phần mềm dữ liệu hộ gia đình. 

Công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được chú trọng, tập trung vào các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình. Trong năm 2018, đã khai thác mới 401 đơn vị, phát triển được 43.190 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Các chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT đều hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Công tác thu nợ được đặc biệt quan tâm, đã triển khai nhiều giải pháp tích cực như giao chỉ tiêu giảm nợ cho BHXH các huyện, thành phố; đăng tải danh sách các đơn vị nợ lên Webside BHXH tỉnh; chuyển danh sách đề nghị tổ chức công đoàn khởi kiện 45 đơn vị; tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 90 đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy, số nợ BHXH, BHYT, BHTN ước đến hết ngày 31/12/2018 còn 50,7 tỷ đồng, bằng 1,31% so với tổng số phải thu.

Năm 2018, BHXH tỉnh đã tổ chức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 31 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao quỹ năm 2018 cho từng cơ sở y tế, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc phối hợp quản lý quỹ BHYT. 

PV: Để tạo thuận lợi nhất cho người dân trong thực hiện các giao dịch liên quan tới các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, ngành BHXH đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Hiện toàn tỉnh có 4.757 đơn vị tham gia BHXH, BHTN, BHYT với 932.591 người. Số lượng người cũng như đơn vị tham gia lớn nên nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các giao dịch BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt được ngành BHXH quan tâm. Năm 2018, ngành tiếp tục đa dạng các hình thức tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại văn phòng BHXH tỉnh và 9/9 BHXH huyện, thành phố; đã tiếp nhận và giải quyết 665.126 hồ sơ giấy, giải quyết 393.145 lượt giao dịch điện tử; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đồng thời, triển khai thêm hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh với 965 lượt hồ sơ. Tổ chức làm việc sáng thứ 7 hằng tuần, BHXH tỉnh đã tiếp nhận, trả 166 lượt hồ sơ.

Đến nay, ngành BHXH đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; cắt giảm 87 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ, 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu, 54% quy trình, thao tác thực hiện; cắt giảm số ngày giải quyết của tất cả các thủ tục hành chính, đem lại thuận lợi đáng kể cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh

Quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giám định tại cơ sở khám chữa bệnh; tích cực phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện tin học hóa, nâng cao kỹ năng giám định bằng phần mềm để tăng hiệu suất làm việc, ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Công tác khám chữa bệnh BHYT và giám định BHYT được triển khai đồng bộ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, quyền lợi khám, chữa bệnh của người bệnh ngày càng được đảm bảo hơn. 

PV: Để hoàn thành các nhiệm vụ của ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ được ngành BHXH triển khai như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Ngành thường xuyên quán triệt tới cán bộ, công chức việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của ngành; yêu cầu cán bộ, công chức nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, giữ thái độ tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nêu cao lòng tự trọng người cán bộ BHXH để xây dựng hình ảnh của ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần hợp tác trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, công bằng, liêm chính, đặc biệt trong quan hệ với nhân dân, với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để mưu lợi cá nhân. Chúng tôi thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 3677 của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

PVVậy đâu là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngành BHXH sẽ thực hiện trong năm 2019, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Năm 2019, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT tại địa phương, tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, giảm nợ đọng và quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHXH, BHYT. Phấn đấu 90% dân số tham gia BHYT; trên 30% lực lượng lao động tham gia BHXH; thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 4.500 tỷ đồng; nợ đọng giảm xuống mức dưới 1,3%. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, đầy đủ và kịp thời đến tay người dân, người lao động thụ hưởng chế độ.

Ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia, nhất là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để làm tốt công tác khám chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh BHYT ở Trung tâm y tế cấp huyện, thành phố và trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh nợ đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xét duyệt các chế độ BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin của BHXH. Tăng cường kiểm soát, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ khám chữa bệnh BHYT, thường xuyên thực hiện công tác hậu kiểm nhằm phát hiện và phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng cho việc cấp thẻ BHYT điện tử vào năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

PV: Xin cảm ơn bà!

Đức Hiền (t/h)

Các tin đã đưa ngày: