[Infographic]: Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

15/01/2021

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025 ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021, trong đó đề ra 14 mục tiêu thực hiện và hoàn thành  trong năm 2021:

Các tin đã đưa ngày: