Ngành Xây dựng - nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc

11/01/2021

Đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, do nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng thay đổi nhưng năm 2020, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc có nhiều bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đô thị, công trình xây dựng, chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng và phát triển nhà ở xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc còn rất nhiều việc phải làm để góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí loại I, làm tiền đề để Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

PV: Thưa ông, đi qua năm 2020 với nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19, ngành xây dựng Vĩnh Phúc đã vượt khó và được những kết quả nổi bật nào?

Ông Nguyễn Đức Tài: Cũng như các ngành, lĩnh vực, năm 2020, ngành Xây dựng Vĩnh Phúc chịu nhiều tác động do dịch bệnh Covid-19, hơn nữa, trong năm, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng thay đổi khiến công tác quản lý nhà nước và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020, ngành xây dựng Vĩnh Phúc vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc được quan tâm; công tác phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng. Hầu hết các công việc về tư vấn, thiết kế, thi công xây lắp các công trình xây dựng được triển khai tốt, tạo thêm cơ sở vật chất cho nền kinh tế. 

Trong năm, Sở quyết liệt triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh. Tổ chức sáp nhập Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phòng quản lý nhà và phát triển đô thị thành Phòng quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; tổ chức thí điểm thi tuyển Viện phó Viện Quy hoạch xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, với 1.071 hồ sơ, 100% được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc, công tác phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đạt kết quả tốt. Trong năm, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 30 về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 về phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch; hồ Bò Lạc, huyện Sông Lô và hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo. Triển khai điều chỉnh 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập quy hoạch chung 3 đô thị loại IV: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo; báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp tại các khu vực: Khu vực hai bên đường tỉnh 301 thành phố Phúc Yên, khu vực phía đông bắc hồ Đại Lải thành phố Phúc Yên, khu vực phía nam hồ Thanh Lanh huyện Bình Xuyên, khu vực phía nam đường Vành đai 3 huyện Vĩnh Tường. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở; thẩm định và báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị, thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận 75 hướng tuyến công trình.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường. Năm 2020, Sở Xây dựng thẩm định 37 dự án đầu tư, trị giá 912,3 tỷ đồng; thẩm định thiết kế - dự toán 266 công trình, trị giá 2777,4 tỷ đồng. Qua thẩm định, đã cắt giảm 189,2 tỷ đồng. Đặc biệt, với việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, trong năm, Vĩnh Phúc có nhiều công trình, dự án xây dựng mới hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó có một số công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp như: Dự án Nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa tỉnh, quy mô 710 giường bệnh; Dự án Bệnh viện sản nhi quy mô 850 giường bệnh; Dự án Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc quy mô 1.500 học sinh.

PV: Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển, quản lý đô thị Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, dân số đô thị khoảng 0,85 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60% và đến năm 2030 là 70%. Kết quả thực hiện mục tiêu này đến nay như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Tài:  Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành ngày 03/12/2012 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, dân số đô thị đạt khoảng 0,85 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60% và đến năm 2030 là 70%. Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã điều chỉnh lại chỉ tiêu này, cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư đô thị đạt trên 45%.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức quán triệt, ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Nhờ đó, đến nay, sau 8 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, công tác xây dựng, phát triển hệ thống đô thị ở Vĩnh Phúc đã tăng cả về số lượng, chất lượng, tạo nền tảng quan trọng thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp.

Kết quả đến nay, dân số đô thị trên địa bàn tỉnh là 0,521 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 đô thị, gồm 1 đô thị loại II,  1 đô thị loại III, 28 đô thị loại V, trong đó có 16 thị trấn, 14 xã được công nhận đô thị loại V.

PV: Với quan điểm “quy hoạch phải đi trước một bước”, những năm qua, công tác quy hoạch ở tỉnh ta được triển khai thực hiện như thế nào, nhất là để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố thuộc Trung ương?

Ông Nguyễn Đức Tài: Những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch và đưa công này đi trước một bước. Cụ thể, từ năm 2011, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1883 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 3 đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc. Triển khai 15 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 46 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển các khu vực đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc; 20 đồ án quy hoạch chung các đô thị mới loại V làm cơ sở phân loại đô thị theo kế hoạch đến năm 2020.

Nhìn chung, công tác quy hoạch xây dựng bảo đảm sự đồng bộ và tính kế thừa giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực như: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc...Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng đều được tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lộ trình xây dựng tỉnh sớm trở thành đô thị loại I.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc đã phủ kín quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt 100%; phủ kín quy hoạch phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị đạt khoảng 45%. Vĩnh Phúc là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác quy hoạch xây dựng, trong đó, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc thể hiện được những tư duy mới, có tính đột phá trong phát triển đô thị, nhiều địa phương khác đến tham quan, học tập.

Đặc biệt, trên cơ sở quy hoạch xây dựng, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm đưa quy hoạch vào thực thi, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó có một số chương, trình kế hoạch lớn đã được triển khai như: Chương trình tổng thể xây dựng phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình đầu tư hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc...Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới hạ tầng tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô thị đã được cải thiện cả về quy mô và chất lượng như: Thành phố Vĩnh Yên được nâng cấp thành đô thị loại II, thị xã Phúc Yên được nâng cấp lên đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2018.

PV: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, ngành Xây dựng sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần thực hiện tháng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra?

Ông Nguyễn Đức Tài: Năm 2021 được coi là năm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, tập thể lãnh đạo, các bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ những ngày, tháng đầu năm mới, nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất: Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai tốt công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Phấn đấu tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu vực xây dựng đô thị hiện hữu đạt 90%; tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng như: Quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư, quản lý nhà, phát triển đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật...bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các định mức, đơn giá đảm bảo tính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường.

Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật. Trước mắt là rà soát quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc làm cơ sở cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của Luật Quy hoạch; tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Tỉnh ủy và Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Triển khai quy hoạch chung các đô thị Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính các huyện làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo định hướng chung và lập đề án phân loại các đô thị. Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai quy hoạch xây dựng các vùng huyện Lập Thạch, Sông Lô và Yên Lạc theo quy định. Tổ chức xây dựng Đề án xây dựng, chỉnh trang đô thị theo định hướng văn minh, hiện đại, mang bản sắc riêng, mở rộng không gian công cộng, phát triển công viên xanh...

Thứ tư: Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng trên các lĩnh vực để kịp thời phát hiện, hướng dẫn, xử lý các thiếu sót, sai phạm. Đồng thời kiểm soát tốt hoạt động đầu tư xây dựng, chất lượng công trình và thực hành tiết kiệm để chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư.

Thứ năm: Tiếp tục làm tốt công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán đối với dự án nguồn vốn nhà nước; tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ và chính sách pháp luật mới về xây dựng. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng, các kỹ thuật tiên tiến trong thi công để nâng cao chất lượng và mỹ thuật công trình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thanh Nga (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: