Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy: Đổi mới, quyết liệt, chủ động và trách nhiệm

09/02/2018
Năm 2017, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một trong những giải pháp đột phá là Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước đến các hội đặc thù; từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố. Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Cổng TTGTĐT về nội dung này.
  
PV: Qua gần 1 năm thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh đã giảm được 106 đầu mối, 534 biên chế và hơn 9.000 người hoạt động không chuyên trách. Thực hiện quyết liệt như vậy có gặp nhiều vướng mắc không, thưa đồng chí? 
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và dựa trên tình hình thực tế của tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 01. Sau gần 1 năm thực hiện Đề án, về cơ bản, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình. Toàn tỉnh đã giảm được 106 đầu mối, trong đó có 54 đầu mối cơ quan hành chính, số còn lại là các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, tinh giản được 534 biên chế. Trong đó, khối chính quyền 301 người, khối Đảng, đoàn thể 28 người và có 205 người tinh giản theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh. Ở cấp cơ sở, đã tinh giản được 9.323 người hoạt động không chuyên trách, gồm gần 1.689 người ở cấp xã và hơn 7.600 người cấp thôn. 
Quá trình thực hiện Đề án 01 bên cạnh những kết quả đạt được còn gặp một số khó khăn. Đó là nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết tâm; còn tư tưởng nể nang, ngại va chạm khi sắp xếp. Thứ 2 là số lượng cán bộ tinh giản biên chế thời gian đầu, khi tỉnh chưa ban hành chính sách đặc thù chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp vào các phòng chuyên môn khối huyện cũng phát sinh một số bất cập về chính sách giữa công chức và viên chức. Đặc biệt, việc sắp xếp và thực hiện chính sách đối với các hội có tính chất đặc thù gặp nhiều khó khăn do Chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa có sự đồng thuận của các tổ chức ở Trung ương. Công tác tuyên truyền cho các tổ chức hội chưa được đẩy mạnh; một số giải pháp đề ra chưa nhận được sự đồng thuận cao.  
PV: Đồng chí có đánh giá như thế nào về hiệu quả từ thực tiễn sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại Vĩnh Phúc thời gian qua?  
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh: Với cách làm sáng tạo, thận trọng, thể hiện tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.  
Đây thực sự là bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của BCH TƯ khóa XII. 
Quá trình thực hiện, nội dung Đề án và các chủ trương của Tỉnh ủy được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng tôi có dịp xuống cơ sở dự họp chi bộ, khắp nơi người dân sôi nổi bàn luận về sắp xếp tổ chức, bộ máy. Có thể nói, việc thực hiện Đề án nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết đều phấn khởi và đồng tình. Một số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở đã gắn bó lâu nay phải nghỉ thì cũng có tâm tư nhưng cơ bản không có vấn đề lớn xảy ra.
 Đại đa số người dân đều hiểu được rằng, sau sắp xếp, bộ máy sẽ tinh gọn hơn, đội ngũ công chức sẽ được cơ cấu lại phù hợp hơn. Từ đó, bộ máy hành chính cũng sẽ nhẹ gánh hơn và hiệu quả công tác nâng cao, công việc của người dân được giải quyết nhanh hơn…Như thế có nghĩa là sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được nâng cao và điều đó góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. 
PV: Được biết, trong số biên chế tinh giản thời gian qua, người nghỉ hưu và sức khỏe yếu chiếm chủ yếu. Xin đồng chí cho biết mục tiêu tiếp tục giảm số cán bộ có năng lực hạn chế sẽ được triển khai như thế nào trong thời gian tới?

 Đ/c Nguyễn Văn Mạnh: Đúng là thời gian trước, số biên chế tinh giản chủ yếu tập trung vào những người nghỉ hưu và sức khỏe yếu. Từ sau khi thực hiện Đề án 01, đặc biệt là sau khi Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh được ban hành và triển khai thực hiện, đến nay đã có 205 người xin thôi việc theo nguyện vọng, nâng số biên chế đã tinh giản lên 534 người. Để thực hiện mục tiêu hết năm 2018 tinh giản đủ 10.500 người hoạt động bán chuyên trách và năm 2019, số biên chế tinh giản chiếm 10% tổng số biên chế, còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, việc  tiếp tục giảm số cán bộ có năng lực hạn chế cần được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan. Đây có thể nói là một thử thách với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Phải quyết tâm làm, và làm với tất cả tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan, nhất là trong khâu đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm. Nếu ở cấp cơ sở, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm còn du di, còn nể nang, chưa mạnh dạn đánh giá những đối tượng chưa phát huy được hoặc còn hạn chế thì cấp trên rất khó nhận định, từ đó, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu tinh giản.  

Hiện Trung ương đã ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành bộ khung tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa, cụ thể nhằm tạo thuận lợi trong việc đánh giá cán bộ và thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ.  
PV: Để thực hiện được các mục tiêu trong Đề án 01, vai trò của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương là rất quan trọng. Bên cạnh vai trò của người đứng đầu, cần có những giải pháp nào để việc triển khai Đề án đạt kết quả theo đúng lộ trình, thưa đồng chí?  
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh: Chúng ta đã qua nhiều lần tinh giản biên chế nhưng bộ máy vẫn còn khácồng kềnh, tinh giản nhưng chưa dứt khoát. Lần này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất cương quyết, có xây dựng lộ trình để các địa phương chấp hành. Tôi nghĩ đó chính là thuận lợi lớn để các địa phương nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng triển khai việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đạt kết quả tốt và  đúng kế hoạch.
Tuy nhiên, vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy không thể nóng vội vì nó liên quan đến con người. Lộ trình phải cẩn thận, càng làm kỹ bao nhiêu thì hiệu quả càng tốt bấy nhiêu. Một trong những giải pháp quan trọng được Tỉnh ủy xác định là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án 01. Cùng với đó, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không thành lập mới các tổ chức trung gian; tiếp tục giải thể hoặc tổ chức lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về số lượng biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mỗi quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Ngọc Khánh (t/h)
Các tin đã đưa ngày: