Đoàn ĐBQH tỉnh: Nỗ lực góp phần cho một Quốc hội đổi mới, hành động, hết lòng vì nhân dân

22/01/2019

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Quốc hội (2016 - 2021), Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, thể hiện vai trò là người đại diện của cử tri, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội. Trải lòng với phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử trước thềm năm mới, ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh khẳng định, Đoàn và từng cá nhân đại biểu dân cử sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt trọng trách được giao, góp phần cho một Quốc hội đổi mới, hành động, hết lòng vì dân.

PV: Nửa nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa XIV đã đi qua, ông có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh trong nửa nhiệm kỳ này?

Ông Trần Văn Tiến: Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh có 6 đại biểu, trong đó, 2 đại biểu công tác tại Trung ương và 4 đại biểu công tác tại địa phương. Phát huy kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH từ các khóa trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn đã chủ động triển khai các hoạt động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là chú trọng khắc phục những mặt chưa làm được nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn tại địa phương, đóng góp tích cực vào thành công chung của Quốc hội.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ khóa XIV, có thể khẳng định, với lòng nhiệt tình, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh và các đại biểu Quốc hội được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Thứ nhất, trong công tác luật pháp: Đoàn đã tổ chức 51 hội nghị lấy ý kiến tham gia trực tiếp và 39 lượt lấy ý kiến tham gia bằng văn bản về các dự án luật được trình tại Quốc hội; tổng hợp trên 500 ý kiến tham gia của nhân dân vào các dự án Luật, được ban soạn thảo tiếp thu, giải trình và đánh giá là các ý kiến tham gia có chất lượng.

Thứ hai, đối với hoạt động giám sát: Đoàn đã tiến hành 13 cuộc giám sát, trong đó có 6 cuộc giám sát theo kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 3 cuộc giám sát của các Ủy ban của Quốc hội và 4 cuộc giám sát theo Chương trình giám sát của Đoàn. Qua giám sát đã phát hiện ra nhiều hạn chế, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế trong việc thực thi pháp luật ở một số cơ quan có liên quan tới chuyên đề giám sát và có nhiều kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương. Ngoài ra, Đoàn cử đại biểu Quốc hội tham gia nhiều Đoàn giám sát do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; tham gia một số đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh. Những kiến nghị của Đoàn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn được theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Thứ ba, hoạt động tiếp xúc cử tri: Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri như: Trước các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đều tiến hành tiếp xúc cử tri chung với tổ đại biểu HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã tổ chức 93 hội nghị tiếp xúc cử tri và đã tổng hợp gần 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới các cơ quan Trung ương và địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng đổi mới. Các ý kiến của cử tri sau khi được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, Văn phòng Đoàn chuyển văn bản về mặt trận tổ quốc cấp huyện, mặt trận tổ quốc cấp xã và cử tri có ý kiến được biết. Cách làm này được cử tri đồng tình, ủng hộ.

Thứ tư, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn tiếp nhận nhận 257 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong và ngoài tỉnh.  100% đơn đủ điều kiện giải quyết đã được chuyển và thông báo tới từng công dân đứng tên để tiện theo dõi. Những đơn thư khiếu nại, tố cáo quá thời hạn chưa được giải quyết, Đoàn đều có văn bản đôn đốc, nhắc nhở.

Thứ năm, công tác tiếp công dân: Hằng năm, Đoàn đều xây dựng kế hoạch phân công đại biểu Quốc hội tham dự tiếp công dân định kỳ cùng với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân và đã tiếp gần 1.000 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực thảo luận và tán thành với đề xuất của Ủy ban Thường vụ quốc hội giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước; tham gia thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đúng quy trình thủ tục; cùng Quốc hội xem xét và cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tham gia biểu quyết về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nghị quyết về Hiệp định CPTPP và nhiều nội dung khác.

PV: Nửa nhiệm kỳ đã qua, có một nội dung mà cả tri Vĩnh Phúc nói riêng, cử tri cả nước nói chung đặc biệt quan tâm, đó là việc Quốc hội lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị - Hành chính kinh tế đặc biệt. Thưa ông, vì sao Quốc hội lại lùi thời gian thông qua Luật này?

Ông Trần Văn Tiến: Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017), sau đó, được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Kết quả tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 23/5/2018 cũng như những góp ý bằng văn bản về dự án Luật này cho thấy, đa số ý kiến tán thành về sự cần thiết ban hành, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cho rằng dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới, phức tạp, có nhiều quy định mới về cơ chế, chính sách trong dự thảo Luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án Luật còn khác nhau.

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh vững chắc chủ quyền quốc gia và là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước.

Pv: Trách nhiệm của ĐBQH không chỉ là lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà điều quan trọng là phải mang được tiếng nói cử tri đến với Quốc hội. Thế nhưng, nhiều khi để đạt được nguyện vọng chính đáng của cử tri, đi đến tận cùng của vấn đề, đại biểu Quốc hội cũng không tránh hỏi những khó khăn?

Ông Trần Văn Tiến: Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng, các Đoàn ĐBQH trong cả nước nói chung cũng gặp không ít khó khăn đến từ phía cử tri và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nguyên nhân là do: Những ý kiến, kiến nghị của một số cử tri vượt quá quy định của pháp luật; một số vấn đề bức xúc của cử tri phát sinh còn tồn tại lâu dài mang tính lịch sử đến nay chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong.

Bên cạnh đó, trong giải quyết đơn khiếu nại tố cáo vẫn còn tình trạng các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý còn chậm hoặc đôi khi còn né tránh hoặc trả lời chung chung cho xong việc.

Có thể nói, các khó khăn trên cũng bởi một phần do cử tri, nhiều khi vì lợi ích cá nhân hoặc không nắm vững vấn đề, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên có không ít những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chưa thực sự là ý kiến mang tính đại diện cho ý chí của đa số cử tri. Trách nhiệm của đại biểu là phải giải thích, giải đáp, đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để cử tri hiểu rõ hơn. Trên thực tế, không phải mọi giải thích đúng của đại biểu đều được cử tri chấp nhận, thậm chí có người còn phản đối gay gắt. Vì vậy, nếu đại biểu không thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, kiến thức, nắm vững chính sách, pháp luật và không có bản lĩnh vững vàng, thiếu tự tin sẽ khó thuyết phục được cử tri.

Ngoài ra, việc giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng không đơn giản, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, đất đai... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, một mặt, đại biểu phải kiên quyết, không ngại va chạm, không sợ “mất lòng”. Mặt khác, phải hết sức coi trọng phương pháp, phải tìm hiểu nguyên nhân để có cách “truy vấn” đúng đắn. Trường hợp quá bức xúc, cần làm rõ trách nhiệm thì tiến hành giám sát, thực hiện quyền chất vấn - hình thức giám sát tối cao mà Hiến pháp và pháp luật đã trao cho đại biểu Quốc hội.

PV: Nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đi qua, điều tâm đắc nhất của ông trên cương vị người đại biểu dân cử là gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Tiến: Cũng nhưng nhiều đại biểu khác, tôi có rất nhiều vấn đề tâm đắc. Đó  là việc nhất thể hóa chức danh từ Trung ương, là Quốc hội tán thành bầu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước với tín nhiệm rất cao. Đây là nội dung được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và đồng lòng; thể hiện tính dân chủ trong Quốc hội rất cao, qua đó, đã phát huy được năng lực và trí tuệ của các đại biểu quốc hội được thể hiện qua các phiên thảo luận, chất vấn và giám sát tại hội trường. Bên cạnh đó là tham gia góp ý với các dự án Luật, trong đó có dự án Luật Quy hoạch. Đây là dự án luật khó, nó được thay thế, loại bỏ hầu hết các quy hoạch từ trước đến nay mà liên quan tới quyền và lợi ích của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tại các phiên thảo luận, cá nhân tôi phát biểu tham gia nhiều ý kiến và các ý kiến tham gia đều được Quốc hội tiếp thu hoặc có giải trình.

PV: Trước thềm năm mới, ông có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội trước những điều cử tri gửi gắm?

Ông Trần Văn Tiến: Là người đại biểu dân cử, bên cạnh những việc đã làm được, tôi nhận thấy còn nhiều trăn trở và luôn cảm thấy mình còn “nợ” với cử tri, bởi trong quá trình tiếp xúc cử tri, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng không phải ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng nào của cử tri nào cũng được giải quyết một cách căn cơ. Một số đơn thư của cử tri giải quyết còn chậm hoặc chưa giải quyết dứt điểm; một số chính sách còn bất cập khó thực thi trong thực tiễn. Ngoài ra, nhiều tâm tư, ý kiến, kỳ vọng của cử tri Vĩnh Phúc nói riêng, cử tri cả nước nói chung mới được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giải quyết một phần. Bên cạnh đó, một số cơ quan chức năng chưa thực sự tâm huyết, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, làm giảm lòng tin của cử tri vào bộ máy nhà nước.

Chúng ta biết rằng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và mọi chính sách đều hướng đến quyền lợi của nhân dân nên dù trong điều kiện đất nước còn đang phát triển, chưa cho phép và chưa thể giải quyết thỏa đáng mọi tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước...nhưng tôi tin rằng, với sự đổi mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt với sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và Chính quyền địa phương trong việc điều hành chỉ đạo nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm mới an khang, hạnh phúc và thành công!

Mong rằng cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, kịp thời đóng góp ý kiến, tạo động lực để Đoàn và cá nhân các đại biểu dân cử tiếp tục hoàn thành tốt các trọng trách được giao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Nga (t/h)

Các tin đã đưa ngày: