Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

05/02/2021

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã đem lại hiệu quả thiết thực nhằm giúp đỡ các đối tượng khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, đến nay theo điều tra, khảo sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 7.672 địa chỉ nhân đạo cần hỗ trợ. Trong đó, có 630 địa chỉ cần hỗ trợ về nhà ở (xây mới, sửa chữa); 1.189 địa chỉ cần hỗ trợ chữa bệnh; 3.361 địa chỉ cần trợ cấp thường xuyên; 1.921 địa chỉ cần hỗ trợ vay vốn đề phát triển sản xuất và 571 địa chỉ có nhu cầu trợ giúp tư liệu sinh hoạt, học bổng, học nghề, tạo việc làm,...  

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân đang sinh sống, hoạt động trong và ngoài tỉnh, trong nước và nước ngoài tùy theo khả năng tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.  

Mọi liên hệ theo địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc - số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Điện thoại: 02113 862 682; Email: vinhphucredcross@gmail.com 

Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc 

Số tài khoản: 3751.0.9011398 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, lan tỏa của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh, trong nước và nước ngoài tham gia trợ giúp.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc
NGUYỄN VĂN BÌNH
 

DANH SÁCH NHU CẦU TRỢ GIÚP CỦA CÁC ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Stt

Tên huyện, thành phố

Tổng số
địa chỉ

Nhu cầu trợ giúp của các địa chỉ nhân đạo

Nhà ở

Chữa bệnh

Trợ cấp thường xuyên

Vay vốn

Nhu cầu khác

1

Vĩnh Yên

455

34

89

186

110

36

2

Tam Dương

1.050

81

230

397

260

82

3

Tam Đảo

899

86

160

420

155

78

4

Lập Thạch

853

78

110

462

165

38

5

Sông Lô

1.021

75

90

355

482

19

6

Vĩnh Tường

1.015

116

136

459

235

69

7

Yên Lạc

1.600

102

269

685

392

152

8

Bình Xuyên

527

42

67

285

102

31

9

Phúc Yên

252

16

38

112

20

66

Tổng số

7.672

630

1.189

3.361

1.921

574

 

Các tin đã đưa ngày: