10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2016 (11/01/2017)

Sau ba năm xem xét đơn kiện với 4.000 trang tài liệu chứng cứ và hai lần phân xử, ngày 12/7, Toà trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan đã phán quyết: "Bắc Kinh ...
xem tiếp

10 sự kiện - vấn đề nổi bật năm 2016 (16/01/2017)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới ...
xem tiếp

10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập (10/01/2017)

Từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã trải qua 5 kì Đại hội, đề ra phương hướng hướng phát triển kinh tế xã hội đúng đắn cho từng giai đoạn, đưa Vĩnh Phúc...